Metoodika

Metoodika

Hindamine põhineb avalikest andmetest kättesaadaval ja ettevõtte poolt esitatud viimase rahastusringi infol. Kui viimane rahastusring toimus rohkem kui 12 kuud tagasi, siis korrigeeritakse rahastusringi alusel saadud väärtust vastavalt värskeimatele majandustulemustele (käibekordaja).

Kui ei ole toimunud rahastusringe, siis kasutatakse käibepõhist turustatistikal põhinevat kordajat (võrdlusbaasis on sarnased ettevõtteid), kes on noteeritud börsil või on viimase 12 kuu jooksul raha kaasanud.

Börsil oleva ettevõtte väärtuseks võetakse turukapitalisatsioon seisuga 31.07.2021.

Kui ettevõte on müüdud viimase 12 kuu jooksul finantsinvestorile, siis kajastatakse väärtusena ettevõtte müügihinda.

Hinnatakse omakapitali väärtust, kuid sektori omapära arvestades (madal laenukapital) on ettevõtete omakapitali ja ettevõtte väärtus sarnane.

Hindamise viis läbi Prudentia koostöös Siena Secondary Fund’iga.
Kasutatud allikad: Crunchbase, CapitalIQ, Orbis, Infopank, StartupEstonia, Asutajate Selts.

TOP TECHis osaleva ettevõtte määratlus

(1)Kiiresti kasvav tehnoloogiaettevõte, millel on vähemalt üks Eesti asutaja või registreeritud Eestis JA firma peakontor või oluline osa (20% töötajate arvust) arendustegevusest on Eestis.

(2)Kui ettevõtte enamusosalus on müüdud või ta on ühinenud uue ettevõttega (private), hinnatakse uut ettevõtet (eeldusel et vastab tingimusele (1)). Kui omandaja oli fond või finantsinvestor, siis hinnatakse ka edaspidi sama ettevõtet.

Missioon

Prudentia Advisory koostöös Nasdaq Tallinnaga koostab Eesti 101 väärtuslikuma ettevõtte edetabelit TOP101.ee. Võrreldavate kordajate meetodil koostatavasse TOP101 ei satu aga kasvuettevõtted, sest neil enamasti pole ajaloolisi kasuminäitajaid.

Praeguseks maksavad kiiresti kasvavad tehnoloogia ettevõtted Eesti riigile aastas ca 130 miljonit eurot tööjõumakse. Wise ning paljude teiste edulugu on näidanud, et tehnoloogiasektor on järjest olulisem osa Eesti majandusest. Seetõttu otsustasime kohandada klassikalisi väärtuse hindamise meetodeid, et väärtustada kiiresti kasvavaid ettevõtteid ning tekitada ühiskondlikku diskussiooni tehnoloogiasektori olulisuse üle Eestis.

Eelpool toodud põhjustel koostame koostöös Siena Secondary Fund’i ja Asutajate Seltsiga edetabeli 25st kõige väärtuslikumast tehnoloogia ettevõttest Eestis.

TOP TECH missioon on koondada kokku kõige väärtuslikumad kohalikud tehnoloogiaettevõtted ning pöörata avalikkuse tähelepanu nende panusele Eesti majandusse. Täpsemalt räägime ettevõtetest, millel on vähemalt üks Eesti asutaja või registreeritud Eestis ja ettevõtte peakontor või oluline osa arendustegevusest on Eestis.

methodology