Metoodika

Metoodika

Hindamise aluseks on avalikult kättesaadavad andmed ja ettevõtete endi poolt esitatud info.

Hinnatakse omakapitali väärtust, kuna sektori omapära arvestades (madal võlakordaja) on ettevõtte väärtus ja omakapitali väärtus enamikel juhtudel sarnase suurusega.

Omakapitali väärtus leitakse järgmiselt:

  • Kui ettevõte on noteeritud (sealhulgas alternatiivsetel investeerimisplatvormidel või tokenid krüptoraha platvormil), kasutatakse väärtusena turukapitalisatsiooni seisuga 31.08.2022;
  • Juhul kui ettevõte on kaasanud raha viimase 12 kuu jooksul, arvutatakse väärtus viimase rahasturingi põhjal;
  • Kui ettevõte on müüdud viimase 12 kuu jooksul finantsinvestorile, siis kajastatakse väärtusena ettevõtte müügihinda;
  • Kui mitte ükski eespool nimetatutest ei kehti, siis kasutatakse käibepõhist turukordajat. Võrdlusbaasis on samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted, mis on noteeritud börsil või on viimase 12 kuu jooksul raha kaasanud;

Hindamise viis läbi Prudentia koostöös Siena Secondary Fund’iga. Kasutatud allikad: Crunchbase, Infopank, Mergermarket, StartupEstonia.

TOP TECHi kvalifitseeruva ettevõtte määratlus

1 Kiiresti kasvav tehnoloogiaettevõte, millel on vähemalt üks Eesti asutaja või registreeritud Eestis JA firma peakontor või oluline osa (20% töötajate arvust) arendustegevusest on Eestis.

2 Kui ettevõtte enamusosalus on ära müüdud või ta on ühinenud teise ettevõttega, hinnatakse uut ettevõtet (eeldusel, et uus ettevõte vastab tingimusele 1). Kui omandajaks oli fond või finantsinvestor, siis hinnatakse ka edaspidi sama ettevõtet.

Missioon

Prudentia Advisory koostab koostöös Nasdaq Tallinnaga TOP 101 Eesti väärtuslikumad ettevõtted edetabelit Top101.ee,kus on esindatud Eesti Energia, Tallink, Swedbank jne. TOP 101-te, mida koostatakse võrreldavate kordajate meetodil ning kus väärtuskordajana kasutatakse EV/EBITDA kordajat, ei satu aga kasvuettevõtted, kuna neil enamasti pole ajaloolisi kasuminäitajaid.

Praeguseks maksavad kiiresti kasvavad tehnoloogia ettevõtted Eesti riigile aastas ca 130 miljonit eurot tööjõumakse. Skype, Playtechi, Wise ning paljude teiste edulood on näidanud, et tehnoloogiasektor on järjest olulisem osa Eesti majandusest. Seetõttu otsustasime kohandada klassikalisi väärtuse hindamise meetodeid, et väärtustada kiiresti kasvavaid ettevõtteid ning tekitada ühiskondlikku diskussiooni tehnoloogiasektori olulisuse üle Eestis.

Eelpool toodud põhjustel koostame koostöös Siena Secondary Fund’iga edetabeli 30st Eesti kõige väärtuslikumast tehnoloogia ettevõttest.

TOP TECH missioon on koondada kokku kõige väärtuslikumad kohalikud tehnoloogiaettevõtted ning pöörata avalikkuse tähelepanu nende panusele Eesti majandusse. Täpsemalt räägime ettevõtetest, millel on vähemalt üks Eesti asutaja või registreeritud Eestis ja ettevõtte peakontor või oluline osa arendustegevusest on Eestis.

methodology