Illar Kaasik | 2021. aasta TOP101 prognoos – kes on suuremad võitjad ja kaotajad ning kuidas Covid-19 kõike seda mõjutab


Covid-19 teine laine on maailmas liikumas ja suur osa maakera elanikkonnast jälgib sellega seonduvaid uudiseid ning korraldab selle põhjal ümber oma igapäevast elukorraldust. Milline võiks olla tervisekriisi ja sellega kaasneva majanduskliima muutuse mõju Eesti TOP 101 ettevõtte väärtustele järgmises, 2021. aasta sügisel ilmuvas edetabelis? TOP101 Eesti väärtuslikuma ettevõte hindamismetoodika baseerub ettevõtete eelmise kolme aasta majandustulemustel ning käimasoleva aasta 30. juuni Euroopa börsiettevõtete sektoripõhistel EV/EBITDA ja EV/sales kordajatel.


Tegureid, mis mõjutavad ettevõtte väärtuste muutuseid, on erinevad: konkurents, ärimudelite kiire innovatsioon tulenevalt neljandast tööstusrevolutsioonist, Pariisi kliimakokkulepe, ilmastikuolude muutused, elanike arvu kasv maailmas, loodusressursside ammendumine jne. Seega muutujaid on palju, millede koosmõjus toimuvad erinevad majandusprotsessid. Milline võib olla aga Covidi mõju 2021 aasta TOP101-le. Minu ennustus on järgmine:


Kaotajad: Tallink, Viru Keemia Grupp, Tallinna Lennujaam, Eften Kinnisvara fond 2

Võitjad: Ericsson, Cleveron , RMK


Tallink

Covidi-19 mõju hinnata pole keeruline - erinevad piirangud reisijate liikumisele ning välisturistide arvu vähenemine on oluliselt vähendanud ettevõtte tulusid. Näiteks vähenes Tallinki reisijate arv 2020. kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 56%, pea 3 miljonilt reisijalt 1,3 miljonini. Käesoleva artikli kirjutamise ajal tuli küll uudis, et Pfizeri ja BioNTech ühisarendatud koroonaviiruse vaktsiin on olnud käimasolevates kolmanda etapi katsetustes nakatumise ärahoidmisel 90 protsendi ulatuses efektiivne ja aktsiaturud reageerisid kasvuga, ei saa öelda, et turismisektori jaoks on kriis möödas. Vaktsiini rakendamine ning tarbijakäitumise muutumine võtab aega ning seega jäävad selle valdkonna ettevõtete majandustulemused suure surve alla ka järgmisel aastal.


Tallinna Lennujaam

Covidi mõju on selgelt nähtav kui külastame atraktiivset ning kaasaegset, aga  pooltühja Tallinna Lennujaama hoonet. Infoportaali Teatmik andmetel oli ettevõtte 2019. aasta kolme esimese kvartali käive suurusjärgus 27,5 milj EUR; 2020.a kolme kvartali käive oli 17,5 milj EUR ehk 37% väiksem. Septembris läbis Tallinna lennujaama 45 225 reisijat, mis moodustas ainult 15% eelmise aasta septembrikuu reisijatest. Hetkel pole analoogselt Tallinkiga näha lennujaama jaoks kiiret tulude taastumist ja seega mõjutab ka 2021. aastal ettevõtte väärtust nii Covidi otsene mõju jooksvatele majandustulemusele kui ka  lennundussektorile ja selle kordajatele tervikuna.


Eften Kinnisvara fond 2

Ärikinnisvara sektor tervikuna pole hetkel Covidi mõjust veel kannatada saanud, isegi pigem vastupidi, raha on turul odav ja suuri vakantsusi kinnisvara valdkonnas hetkel pole, kui välja arvata hotellisektor. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestit külastavate välisturistide arv vaid kolmandik aastatagusest. Välisturistid kulutasid Eestis 145 miljonit eurot ehk  330 miljonit eurot vähem kui aasta eest, teatas Eesti Pank. Covid mõjutab kindlasti ka büroohoonete sektorit ja jaekaubandusega seotud ärikinnisvara tulusid, kuid kindlasti kordades vähem kui see mõju on olnud hotelli- ja toitlustussektoris. Eften Kinnisvara Fond 2  varade hulka kuulub Tallinnas Rävala pst Radissoni hoone, mille väärtus fondi varade hulgas oli 2019. aastal 46,2 milj EUR, moodustades varadest kokku ca 32% ja andes fondi ärikasumist 26%. Fondi 2019. aasta ärikasum kokku oli 14 milj EUR ja Radissoni osa sellest 3,7 milj EUR. Hiljuti teatas fond, et hotell läheb 12-14 kuuks remonti. Sellest teadmisest võib järeldada, et fondi kui ettevõtte väärtus 2021. aastal langeb oluliselt, kuna hotell on remondis ja tulu ei tooda. Sõltuvalt koroonakriisi pikkusest ning riiklikult seatavate piirangute mõjust fondi omanduses olevate büroo- ja kaubanduspindade rentnikeks olevate ettevõtete maksevõimele ja jätkusuutlikkusele, võib ka sealt halbu uudiseid lisanduda.


Viru Keemia Grupp

Nimetatud ettevõtte majandustulemused sõltuvad oluliselt nafta ja CO2 kvootide hinnast turul ning Pariisi kokkuleppest. Eesti Energia on teatanud rohepöörde käivitamisest, omandades 2018. aastal ka taastuvenergiatootja Nelja Energia ning planeerib Enefit Greeni IPOt taastuvenergia sektori investeeringute jätkuks. Viru Keemia Grupil selget tulevikuvisiooni avalikkusele välja öeldud veel pole. Ettevõte on suutnud viimasel kahel aastal hästi raha teenida ning omab kapitali uute investeeringute teostamiseks, samuti on valitsus käivitamas paindliku ülemineku programmi, mis lihtsustab uute projektide jaoks Ida-Viru maakonnas kapitali kaasamist. Aktiivselt osales ettevõte koostöös Eesti Energiaga põlevkiviõli rafineerimistehase projekti arendamisel, kuid 2020. aasta suvel teatasid Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp, et lõpetasid põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamise protsessi, kuna pärast väävlidirektiivi jõustumist on Eesti õli muutunud väärtuslikumaks ning tehase rajamisega loodav lisandväärtus oleks prognoositust väiksem. Samas on ettevõte olnud aktiivne ka maavarde uuringute valdkonnas promodes fosforiidi kaevandamise mõtet. Kuna ettevõttes on olemas keemiatööstuse kompetents ning väljaarendatud rasketööstuse infrastruktuur, siis on loogiline arvata, et selles suunas tulevikuplaane tehakse.

Samas 2021. aasta perspektiivis võiks pigem prognoosida ettevõtte väärtuse langust, kuna nafta hinna kiiret kasvu hetkel prognoosida ei saa ning tulenevalt Euroopa kliimapoliitikast ei soovita enam investeerida valdkonda, kus ettevõte tegutseb. Teatmiku andmetel on ettevõte 2020. aastal kaotanud ka käivet ca 20%, mis võib tuleneda asjaolust, et laevandussektor, mis on suur põlevkiviõli ostja, sattus 2020. aasta teisel kvartalil Covidi tõttu kriisi.


Võitjad:


Cleveron 

Edukas ettevõte, mis arendab kasvava e-kaubanduse tarbeks pakiautomaate. 2019. aastal oli ettevõtte käive 66 milj EUR ja ärikasum 13,2 milj EUR. Nimetatud tulemused tõstsid  ta TOP101 nimistus 75. kohale. 2020. aastal aga on ettevõtte müügitulu pea 400% väiksem eelmise aasta omast ja võib arvata et Celeveroni ei näe 2021 aasta TOPis. Mis on selle põhjuseks? Valdkond, millesse Cleveron panustab, ehk kaupade  e- ning jaekaubandus, on jätkuvalt kasvav. Paraku loobusid mitmed suurtellijad lepingutest, kuna Covidi mõjust tingituna arendusprojektid kas peatati ajutiselt või siis polnud neid võimalik realiseerida. Liikumispiirangute tõttu ei saanud tellija esindajad tulla tootjatehasesse või tootja saata oma töötajaid seadmeid monteerima. Cleveron reageeris olukorra muutusele kiiresti ja hakkas kolmandas kvartalis kasutama seadmete montaažis liitreaalsust, mis võimalda montaažiprotsessi juhtida distantsilt.

Covid mõjutab e-kaubanduse arengut andes sellele kiirenduse, mistõttu võib arvata, et ajutised raskused pöörduvad lähiajal Cleveroni jaoks võiduks. 2021. aasta TOPis ettevõte tulemused seda veel ei kajasta, aga 2022 võiks oodata kiiret kasvu.


Ericsson

Ericsson tegutseb tuleviku majanduse sektoris. Oma aastaaruandes kirjutab juhtkond: „Ükski eelnev mobiilitehnoloogia pole omanud sellist majandust kasvatavat potentsiaali, mida omab 5G. Antud tehnoloogia läheb kaugemale kui lihtsalt inimeste ühendamine; see tehnoloogia muudab võimalikuks Asjade Interneti ja Tööstus 4.0 tuleku, 5G on nende muutuste baasiks. Digitaalsed linnad, tööstuse Asjade Internet, virtuaalreaalsus, isesõitvad autod - need on vaid mõned näited, mis võivad olla meie uus reaalsus, kui 5G muutub osaks meie ökosüsteemist. Mobiilsidevõrke läbiv andmesidemaht kasvab endiselt väga kiiresti: alates 2018. aasta neljandast kvartalist kuni 2019. aasta lõpuni kasvas andmeside maht 49%. Mobiilsidevõrkude kasutajate arv jätkab kasvamist - 2019. aasta jooksul suurenes kasutajate arv maailmas 6,3 miljardini (2018. aastal 5,9 miljardit).“ Vastavalt Ericssoni prognoosidele kasvab mobiilse andmeside maht järgmisel kuuel aastal kuni 4 korda võrreldes 2019. aastaga. Pole kahtlust, et ettevõte tegutseb valdkonnas, mis on kiires kasvus ning milles Ericssonil on ajalooliselt tugev turupositsioon. Kui siia lisada USA-Hiina majandussõjast tulenev vastuseis Huawei tehnoloogiate kasutuseks Ameerikas ja Euroopas, siis võib arvata, et ettevõtte majandustulemused on lähiaastatel kiires kasvus.


RMK 

Nii üllatav kui see ka pole, on Covid-19 mõjutanud puidusektorit. Puiduhinnad on olnud 2020. aasta teisel poolel kasvufaasis, vaatamata sellele, et Kesk-Euroopas kuusemetsi rüüstava kooreüraski tõttu lõigatakse kiires tempos Saksamaa vanu kuusikuid. Sellest tingituna oli kuusepuidu pakkumine 2019-2020 keskmisest suurem, tuues kaasa kuusepalgi hindade languse.

Covidi algfaasis vähendati metsamaterjali tootmist maailmas kartuses, et nõudlus langeb. Mõnevõrra oli häiritud ka viiruse tõttu globaalne kaubavahetus. Samas tekkis ootamatult olukord, kus tarbija, kes oli planeerinud raha kulutada reisimisele, hakkas seda kulutama lokaalselt. Hüppeliselt kasvas vabaaja- ning hobikaupade müük -  jalgrattaid, matkaautosid müüdi rohkem. Aga samuti hakati hoogsalt tegelema oma kinnisvara remondiga ning otsiti üles linnast väljas asuvad elukohad ning neid asuti korrastama sooviga linnast välja saada. See tõi kaasa puidu hinnakasvu ja seeläbi tekkis ka ostusurve ettevõtete aktsiatele, mis puidusektoris tegutsevad. Sektori kordaja pea kahekordistus, mis tõi kaasa ka TOP101 nimekirjas RMK väärtuse kasvu. 2020. aasta kolmandas kvartalis on näha sama trendi jätkumist, mistõttu võib prognoosida puidusektori ettevõtete väärtuse kasvu ka 2021 aasta TOPis.Mister X –  üllataja 


Covid-19 on toonud maailmas kaasa tohutu muutuse. Veel 2019. aastal oli turismisektor kasvus, 2020 on terve sektor suures kriisis. Kui on kaotajaid, siis on ka alati võitjaid. Arvatasti on 2021. aasta TOPis ettevõtteid, mis on saabunud meditsiinilisest kriisist ootamatult võitnud. Seda kes on Mister X üllataja Eesti ettevõtlusmaastikul, saame teada juba lähitulevikus. Pakun aga välja hüpoteesi - võibolla tuleb ta e-kaubanduse valdkonnast.


Tänavune 3. kvartal oli e-kaubanduses Eestis üllatavalt stabiilne. Augustikuus liikus Eesti pakiautomaatidesse 736 500 pakki, mida oli 51% rohkem, kui aasta tagasi. Septembris liikus pakiautomaatide kaudu aga 856 000 pakki, mis on 67% rohkem. Sama suurusjärku pakkide arvu kasvuga 3. kvartalis kinnitab ka Maksekeskuse käibe kasv (ca pool Eesti e-kaubanduse turu käibest), mis oli vastavalt augustis 60% ja septembris 53%. Kvartali peale võib e-kaubanduse kasvuks Eestis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes arvestada ca 60%.


Illar Kaasik

Prudentia Eesti partner


Ekspertarvamused

Three-Lithuania-based-companies-lead-the-Baltic-TOP-30-Most-Valuable-Enterprises-list

Tänavust Balti TOP30 kõige väärtuslikumate ettevõtete edetabelit juhivad kolm Leedu ettevõtet

vaata lähemalt
kaarel-ots-from-riches-to-rags-or-what-happened-to-our-rosy-eyeglasses

Kaarel Ots | Kas oleme sattunud Eldoraadost kõrbesse või lihtsalt loobunud roosadest prillidest?

vaata lähemalt
sander-danil-corporate-value-in-a-changing-interest-rate-environment

Sander Danil | Ettevõtte väärtus muutuvas intressikeskkonnas

vaata lähemalt