Sulev Raik | TOP101 metoodika muutus


Sulev Raik: Prudentia Tallinn partner

Tegime selle aasta Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP101 koostamise metoodikas mõned muudatused.

Varasemalt kasutasime ettevõtete väärtuse hindamisel kahe suhtarvu EV/Sales ja EV/EBITDA kombinatsiooni, kus EV/Sales andis kuni 20% ettevõtte väärtusest. Selle aasta TOPis kasutame ainult EV/EBITDA kordajat, kuna tagasivaatav analüüs näitas, et tulemused nende kahe meetodi puhul ei erine oluliselt ja seega otsustasime lihtsama ja arusaadavama metoodika kasuks.

Teine muudatus puudutab börsiettevõtteid. Otsustasime, et börsiettevõtete puhul võtame aluseks börsihinna ja selle baasilt arvutame ettevõtte väärtuse (ingl. Enterprise value)  ehk lihtsustatult öeldes liidame börsihinnale juurde netovõla (ingl. Net debt), mis on võlad miinus raha ja raha ekvivalendid. Selguse huvides on paslik üle korrata, et finantsteenuste pakkujate puhul me hindame omakapitali väärtust (ingl. Equity value), sest pangandus on suure finantsvõimendusega tegevusala ja pankade kohustuste struktuur ei ole võrreldav tavaettevõtete omaga. Tallinna börsil noteeritud pankade LHV ja Coopi väärtuseks on seega võetud nende börsiväärtus ehk turukapitalisatsioon. Miks me sellise otsuse tegime? Meeldetuletuseks, et TOP101 metoodika põhineb ajalool. Näiteks äsja avaldatud 2021a. TOP101 koostamisel on aluseks võetud 2018-2020a. majandustulemused ja võrdlusgrupi väärtuskordajad, milles kajastuvad turgude ootused, on fikseeritud 30.06.2021 seisuga. Samas LHV aktsia hinnas on juba palju värskemad majandustulemused ja investorite ootused - börsiettevõtted avaldavad oma auditeerimata majandustulemusi kvartaalselt, LHV toob välja põhilised näitajad igakuiselt (enamus mittenoteeritud ettevõtteid avaldab oma tulemused aga kord aastas). Sellepärast ei pidanud me börsiettevõtete puhul õigeks jätta arvesse võtmata jooksvalt avalikustatud informatsiooni ja lähtume edaspidi põhimõttest, et turul on (peaaegu) alati õigus ja noteeritud ettevõtete puhul võtame aluseks börsi- ehk turuhinna. Sellisel lähenemisel on omad miinused. Kuna börsihinnad sisaldavad värskeimat teadaolevat informatsiooni, siis ei ole börsiettevõtete väärtused päris võrreldavad mittenoteeritud ettevõtete väärtustega. Selle probleemi vähendamiseks võtsime börsihinnad samuti 30.06.2021 seisuga nagu kordajadki, mille alusel me hindame ülejäänud ettevõtteid. Veel üks asjaolu, millele tähelepanu pöörata on see, et topi metoodika kohaselt hinnatakse ainult äritegevust, kuid börsiettevõtete puhul võib aktsia hinnas sisalduda ka näiteks mõni väärtuslik kinnistu või õnnestunud investeering idufirmasse. Võtame Harju Elektri. Neil on osalus Skeleton Technologies Groupis ja see on üks põhjus, miks Harju Elektri TOP101 väärtus oleks väiksem börsihinna baasilt arvutatud väärtusest, sest aktsia hinda on sisse arvestatud Skeletoni tehtud investeeringu potentsiaal. TOP101 metoodika seda ei arvestaks. Kaaludes selle muudatuse kõiki plusse ja miinuseid jõudsime järeldusele, et see on õigustatud. 2021a. TOP101 11 väärtuslikuma ettevõtte seas on 4 börsil noteeritud ettevõtet. Ilma selle muudatuseta oleks neid olnud ainult 1. See peegeldab majanduskeskkonna head seisu ja investorite positiivset tulevikuvaadet. Mõnel järgmisel aastal võib kõik olla hoopis teisiti.

Kolmas olulisem muudatus puudutab finantsteenuste pakkujaid. Täiendasime metoodikat selliselt, et see võtab nüüd arvesse ka omakapitali tootlust ehk ROE-d (ingl. Return on equity). Meeldetuletuseks, et varem oleme pankade ja teiste finantsteenuste pakkujate väärtuse hindamisel kasutanud ainult P/B suhtarvu. Selline lihtsustatud lähenemine tähendas, et näiteks pankade väärtus ei sõltunud omakapitali tootlusest ehk kasumi teenimise võimest. Nüüd on nii, et panga väärtus ei sõltu ainult omakapitali suurusest vaid ka selle tootlikkusest. Finantsteenuste pakkujate osas tegime veel ühe täpsustuse. Varem tuletasime TOP101 pankade väärtusi võttes aluseks Euroopa börsidel noteeritud pankade P/B kordajad. Nüüd kitsendasime võrdlusgrupi geograafiat ja arvesse lähevad ainult Skandinaavia ja Baltikumi pangad. Põhjus on selles, et meie pangad sarnanevad rohkem Skandinaavia pankadega. Nendel muudatustel oli arvestatav mõju selle aasta topi pankade väärtustele. Swedbanki, Luminori ja SEB väärtused kasvasid ligikaudu kaks korda. Eriti suur positiivne mõju oli pankadele, mille omakapitali tootlus on kõrge nagu näiteks Bigbankil, mille väärtus kasvas üle kolme korra.

Lõpetuseks. Prudentia tegeleb ettevõtete ostu-müügi nõustamisega. TOP101 väärtusi ei peaks võtma kui indikatsiooni ostu-müügi tehingute hinnatasemetele. Ettevõtete ostu-müügiprotsess on palju keerulisem ja hind kujuneb läbirääkimiste käigus. TOP101 on kokku pandud võttes aluseks Euroopa hinnatasemeid ja likviidsust ega arvesta kohalike oludega (v.a. kohalikud börsiettevõtted). Sellepärast peakski TOP101-te võtma sellisena nagu ta on -  Eesti väärtuslikumate ettevõtete võrreldav edetabel mingi ajahetke seisuga, mis ei pretendeeri absoluutsele tõele.


Ekspertarvamused

kristupas-kukarskas-ettevotte-vaartuse-vastuolud-kui-avatus-tahtsam-kui-tulemused

Kristupas Kukarskas | Ettevõtte väärtuse vastuolud - kui avatus on tähtsam kui tulemused

vaata lähemalt
karlis-krastins-balti-top30-ainulaadne-vahend-mille-eesmark-edendada-balti-ettevotete-globaalset-konkurentsivoimet

Kārlis Krastiņš | Balti TOP30 on ainulaadne vahend, mille eesmärk on edendada Balti ettevõtete globaalset konkurentsivõimet

vaata lähemalt
illar-kaasik-leedu-lati-eesti-top-30-vaartuslikuma-ettevotte-koguvaartus-45-miljardit-eurot

Illar Kaasik | Leedu, Läti, Eesti TOP 30 väärtuslikuma ettevõtte koguväärtus on 45 miljardit eurot

vaata lähemalt