Analüütika - 2021


Erakorraline 2020. aasta

Hirm, teadmatus, optimism ja eufooria – need on neli märksõnasõna mis iseloomustavad eelmist aastat.

2020. aasta alguses oli maailmas suur hirm ja teadmatus seoses covid-19 levikuga. See tõi endaga kaasa suurte tehaste peatamise ning seisakud kaupade tarnetes. Erinevad piirangud ja reisimiskeeld tähendas Eesti elanike jaoks välisreiside järsku vähenemist. Vastavalt Statistikaametile, tehti  2020. aastal 67% vähem välisreise, kui 2019. aastal. Reisimisest loobumine tähendas umbes miljardi euro suurust säästu, mis suunati sisetarbimisse.

Lootus vaktsiinide kiirele väljaarendamisele ning keskpankade poolt käivitatud tugiprogrammid tekitasid optimismi finantsturgudel. Juba eelmise aasta sügisel oli näha, et börsid taastuvad kevadisest madalseisust ning aktsiahindade kiire kasv jätkus ka 2021. aastal. Erinevad Euroopa ja Ameerika indeksid  jõudsid oma uute tippudeni. Näiteks STOXX 500 on kasvanud alates 03.2020 kuni tänaseni 51% võrra, S&P500 on samal perioodil näidanud 79,7% kasvu. Kiire aktsiahindade tõus iseloomustab ka Baltikumi turge - OMX Baltic Benchmark üldindeks on selle perioodi jooksul kasvanud 90%.

Eesti majanduse taastumine oli kiiremini kui seda algselt ennustati, kuid see ei toimunud ühtlaselt kõikides sektorites. Piirangutest tulenevalt on turism ning meelelahutuse valdkond jätkuvalt löögi all. Eesti Pank prognoosis 2020. aastal, et covid-19 mõjudel võib majanduse langus olla suurem kui 6%. Reaalsuses oli veidi parem ning Statistikaameti andmetel vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt 2020. aastal 2,9%. 2021. aasta alguses prognoosis Eesti Pank 2021. aasta majanduskasvuks 2,9%, kuid septembris avaldatud prognoosis oodatakse aasta peale juba 9,5% kasvu.  


Koroonaviiruse mõjudel vähenes 2020. aastal Eesti SKP 2,9%. Kuidas on siis võimalik, et võrreldes 2020. aastaga on TOP 101 Eesti kõige väärtuslikumate ettevõtete koguväärtus teinud hüppelise tõusu? Ettevõtete väärtuse hindamine põhineb küll ettevõtete 2020. aasta tulemustel, kuid kordajad võtame 30. juuni lõpu seisuga. TOP 101 koguväärtuse kasv võrreldes eelmise aastaga annab järelikult signaali, et Eesti ettevõtted on enamjaolt suutnud kriisist välja tulla ning majandus tervikuna on ületanud kriisieelse taseme.

Sektorite jagunemises ei ole võrreldes eelmise aastaga olnud suuri muutusi. Vähenenud on kinnisvara sektori osakaal ning kasvanud finantssektori ettevõtete oma. Finantssektori ettevõtete kasv on tingitud teatud määral turgude üldisest taastumist eelmise aasta suvega võrreldes, kuid oma osa on hindamismetoodika täiendustes. Nimelt täiendasime metoodikat selliselt, et panga väärtus ei sõltu ainult omakapitali suurusest vaid ka selle tootlikkusest ehk ROE-st. Lisaks kitsendasime võrdlusgrupi ettevõtete geograafilist piirkonda. Varem tuletasime TOP101 pankade väärtusi võttes aluseks Euroopa börsidel noteeritud pankade P/B kordajad. Nüüd kitsendasime võrdlusgrupi geograafiat ja arvesse lähevad ainult Põhja-Euroopa ja Baltikumi pangad.

Väga hea indikaator TOP 101 tabeli analüüsimisel on 101. kohal oleva ettevõtte väärtus. Kui 2020. aastal oli 101. kohal oleva ettevõtte väärtus 59 miljonit siis 2021. aastal oli TOPi lävend juba 87 miljoni euro juures. See näitab, et TOPi koguväärtuse kasv ei tule mitte ainult üksikute suuremate ettevõtete väärtuse tõusust vaid majandus tervikuna on kasvufaasis.