Analüütika - 2019


TOP 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet käimasoleva kriisi taustal

Prudentia alustas 2019. aastal koostöös Nasdaq Tallinnaga TOP 101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte hindamist. Hindamise aluseks on võetud ettevõtete 2018. majandusaasta aruanded. Kuigi need toonased numbrid ja neist lähtuvad hinnangud ettevõtete väärtusele võivad tänase info valguses tunduda igasuguse praktilise väärtuseta, on iga sisuka analüüsi aluseks ikkagi andmete aegrida ja just selle kriisieelse seisu fikseerimine meile annab. Plaanime projekti jätkata pikema perioodi jooksul, mis võimaldab hakata analüüsima seoseid Eesti riigi SKP ja Eesti ettevõtete paremiku vahel ning samuti TOP-i siseselt erinevate majandussektorite trende.

TOP 101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte avalikustamise ajal kehtib Eesti Vabariigis eriolukord, valitseb Covid-19st ja naftat tootvate riikide hinnasõjast tingitud paanika ja teadmatus, kuidas maailma ja Eesti majandus saabunud kriisiga hakkama saavad.

Ennustamine ongi tänamatu tegevus - 2018. detsembris prognoosis Eest Pank Eesti majanduse kasvuks 2019. aastal 3,4% ja 2020. aastal 2,3%. Samas võimaliku kriisi aimdust õhus oli – ettevõtete endi hinnang oma konkurentsivõimele oli juba 2019. aastal liikunud halvemuse suunas. Statistikaameti hetkeandmeil oli Eesti 2019. aasta majanduskasv 4,3% ning 2019. aasta neljanda kvartali majanduskasv 3,9%.

Tööturg reageerib tavaliselt majanduses toimuvatele muutustele hilinemisega. Eelmise majandustsükli lõpp 2007. aastal näitas, et tööpuudus hakkas suurenema enam kui pool aastat peale majanduskasvu kängumist, palgakasv kängus veelgi hiljem. Kuigi tööpuudus oli eelmise aasta kolmandas kvartalis 3,9% ehk kõigi aegade madalaim, näitasid nii registreeritud tööpuuduse suurenemine, kui ka täitmata töökohtade vähenemine seda, et vajadus uue tööjõu järele oli kahanemas. Sama kinnitasid ka ettevõtjad.

Käesolev kriis jõudis Eestisse võrreldes eelmisega tunduvalt kiiremini. Tööturu muutused turismi ja teenindussektorites on tänaseks juba fakt, tööstusettevõtted oma tootmistsüklitega peavad vastu veidi kauem, enne kui muutused ka sinna kohale jõuavad.

Kindlasti mõjutab see kõik väga tugevalt ettevõtete väärtusi ning 2021. aastal avaldatavas TOP 101-s olevate ettevõtete koguväärtus on oluliselt kahanenud ning nimekiri oluliselt muutunud.

TOP 101 koguväärtus võrrelduna Eesti riigi SKP-ga

Faktoloogiahuviline leiab Prudentia ja Nasdaq Tallinna poolt koostatud  pingereast nii mõndagi huvitavat. 101 Eesti kallima ettevõtte väärtus kokku oli 21 miljardit eurot. Eesti riigi SKP samal ajal 26 miljardit eurot, osakaal seega 81%. TOP metoodika kirjeldab 101 kallima ettevõtte koguväärtust, SKP metoodika kirjeldab aasta jooksul kõigi riigis loodud toodete ja teenuste koguväärtust. Seetõttu pole näitajad otseselt võrreldavad, aga kindlasti on huvitav ja kasulik analüüsida, kuidas muutub Eesti 101 kallima ettevõtte koguväärtus ja SKP erinevates majandustsüklites. Kuna saame võrrelda samu suhtarve ka Lätis, siis on võrdlusbaas laiem ning annab hinnanguid ka kahe riigi majandusajaloole ning strateegiale. 

TOP 101 riigi ja eraomandis olevate ettevõtete osakaal

Eesti majanduses on olulisem osakaal eraettevõtetel – TOP-is moodustavad eraettevõtted 82% kogumahust ja 90% koguarvust. Seejuures kuulub eraettevõtete mahust 46% väliskapitalile, mis on 38% TOP-i kogumahust.

Eesti riigile kuuluvad valdavalt sellised suuremad ettevõtted nagu Eesti Energia, Tallinna Sadam, Riigi Kinnisvara, Elering ja Tallinna Lennujaam. 2018. aastal viidi börsile kolmandik Tallinna Sadama aktsiatest, emissioon oli edukas. Sama on planeeritud teha Eesti Energia omandis oleva Enefit Greeniga. Taastuvenergia sektor on maailma kliimaprobleemide taustal potentsiaalselt  atraktiivne   investorite jaoks. Suurte riigi ettevõtete börsile viimine ergutab Eesti majandust ja pakub kohalikele investoritele täiendavaid valikuid.

Tallinna börs ja TOP 101 kallimat ettevõtet 

Tallinna börsi kapitalisatsioon oli 2018. aasta lõpus 2,6 miljardit eurot, 2019. aasta lõpu seisuga 2,8 miljardit eurot. Võrreldes Stockholmi börsi mahtudega, on Eestis piisavalt võimalusi väärtpaberituru arenguks. Eesti residentidest hoiustajatel on pankades pea 8 miljardi euro väärtuses vahendeid. Suuremad ettevõtted, mis on emiteerinud oma aktsiad Tallinna Börsil on TOP-i võitja Tallink Grupp AS, Tallinna Sadam AS, NG Investeeringud OÜ  omandis olev Tallinna Kaubamaja, Tallinna Vesi AS, Silvano Fashion Group AS jne. Edukad Eesti ettevõtted, aga neid võiks olla rohkem ja samuti sooviks, et nad oleksid piiriülese äritegevuse ambitsiooniga.

TOP 101 jagunemine majandussektorite põhiselt

Millised sektorid domineerivad TOP-is? 17% transport, transiit ja logistika, 15% kinnisvara ning 14%finantsteenused kui lähtuda TOP-i kogumahust. Samas ettevõtete arvust lähtuvalt kinnisvara 21%, tootmine-tööstustooted 18% ja tootmine-tarbekaubad ning transport, transiit ja logistika võrdselt 10%.

TOP-is on esindatud kokku 12 erinevat sektorit. Eesti majanduse käekäigust rääkides tulevad ikka jutuks ka uue põlvkonna kasvuettevõtted, millede puhul pole vaja häbeneda nende edulugusid ka globaalses vaates. Skype, Transferwise või Monese pole küll kahjuks Eestis registreeritud ettevõtted. Küll aga Bolt, Veriff, Pipedrive jne. Aga ka MarkIT Holding AS ja Cleveron AS. Millal nad saavad olema meie TOP-is? Pidasime omavahel nõu ja arutasime vajadust muuta tulevaste TOP-ide metoodikat selliselt,  et saaksime jälgida ka kasvuettevõtete käekäiku. Kasvuettevõtted, mis investeerivad  arendustegevusse, ei teeni tihti selles faasis kasumit. Küll aga kasvavad nende ettevõtete väärtused lähtuvalt turuosa kasvust ja tehnoloogiate-teenuste täiuslikumaks muutumisest.

Kokkuvõtteks - nii nagu on arenguruumi Eesti ettevõtetel, on seda ka Eesti kallimate ettevõtete TOP 101-l. Jääme ellu ning teeme tööd, et ettevõtted taastuksid ja kunagi ka ületaksid kriisieelseid näitajaid.