Analüütika - 2023


Viimase kahe aasta majanduskeskkonna muutused kajastuvad 2023 aasta TOP101 edetabelis

Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi pöördub Eesti majandus uuesti kasvule järgmisel aastal, kuid pärast kaheaastast langusperioodi kujuneb taastumine aeglaseks. Samas on väga kiire hinnatõus Eestis läbi saanud. Selle aasta majanduslanguseks prognoosib keskpank 2,2% ja järgmise aasta majanduskasvuks 1,4%. Hinnatõus Eestis on tänavu aasta keskmisena eeldatavasti 9,4% ja järgmisel aastal 3,4%. 2023 aasta oli Eesti majanduse ja riigi jaoks väljakutseid esitav. Inflatsiooniline majanduskeskkond, intressikulude kasv, Soome ja Rootsi majanduste jahenemine, Vene-Ukraina sõjast tulenev ebastabiilsus ja valitsuse püüd maksutõusude kaudu eelarve tasakaalu saada on kasvatanud majanduskeskkonna stressitaset. 2023 aasta 26. oktoobri seisuga on Dow Jonesi indeks langenud aasta algusest umbes 10%. Nasdaq Tallinn on langenud umbes 20% ja S&P 500 on langenud umbes 15%.

SKP ja TOP väärtuse võrdlus, miljard EUR


2023. aasta TOP101 väärtuslikuma ettevõtte koguväärtus on veidi kasvanud võrreldes eelmise aastaga - 31 miljardit eurot. Eesti SKP 2022. aastal jooksevhindades oli 36 miljardit eurot. Hindade kasv mõjutas SKP kasvu jooksevhindades, samas inflatsioon on mõjunud pärssivalt Eesti 100 väärtuslikuma ettevõtte koguväärtusele. 2023. aastal 2022. aasta trendid jätkuvad, teises kvartalis langes majandus enim võrreldes esimese kvartaliga Poolas (2,2%) ja Rootsis (0,8%). Seevastu tõusis Leedus SKP ühe kvartaliga 2,9%, mis oli euroala suurim kasv. Eesti kvartalilangus oli 0,3%. Inflatsioon 2022. aastal oli Eestis 19,2%. 2023. aastal hindade kasv on aeglustumas, kuid siiski prognoosib Eesti pank 2023. aastaks 9,2% suurust kasvu, mida pole vähe. Inflatsiooni ohjeldamiseks on Euroopa Keskpank agressiivselt tõstnud intressimäärasid, mis on hakanud mõju avaldama tarbimisele ja seeläbi inflatsioonile. 2024. aastaks on oodata hindade kasvu peatumist normaalsele tasemele ning samuti intressimäärade stabiliseerumist, optimistlike arvamuste kohaselt isegi nende langust.

Tegevusalade võrdlus (%)


Sektorite jaotuses on 2023. aastal toimunud muutusi. Kasvanud on edetabelis kinnisvara sektori osakaal ca 0,68 protsendi punkti (pp) võrra, tõenäoliselt 2024. aasta topis on see trend muutub. Kasvanud on ka loodusvarade sektor 0,5 pp võrra (RMK) tänu kõrgetele puiduhindadele. 0,22 pp kasvas ka transpordi logistika sektor. Langustrendis on sektor tootmine: tarbekaubad sektor – 0,48 pp, kuhu alla liigituvad eelkõige toidu- ja joogitootjad. Languse peamiseks põhjuseks on osade tootmisettevõtete väljalangemine edetabelist. Langustrendis on samuti energiakandjate sektor mille põhjuseks on AS Kirde Varad (VKG) aruande mitteesitamisest tulenev olukord.

TOP 101 lävend, miljon EUR


Minimaalne väärtus, mida pidi ettevõtte näitama saamaks TOP101 tabelisse, oli 2022. aastal 84,36 miljonit eurot. 2023. aasta edetabelis on lävendiks 84,25 miljonit eurot, ehk sisuliselt muutust ei toimunud. 1 miljardi piiri ületanud ettevõtteid on edetabelis 2023. aastal 9 ehk ühe võrra rohkem kui eelmisel, 2022. aastal. TOP101 2023 edetabelist puuduvad sellised tuntud ettevõtted nagu näiteks AS Kirde Varad, AS Tiigi Keskus, Circle K kuna nende ettevõtete aruanded polnud edetabeli koostamise perioodiks (15. oktoober 2023) esitatud. Edetabelist langesid välja veel näiteks AS Maag Grupp ja AS Liviko.